Uchwała Nr 921/L/02

Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 10 października 2002 roku

w sprawie: zmiany nazwy i siedziby Miejskiej Galerii Sztuki „Extravagance”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” Ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. nr 13 z 2001 r. poz. 123) – Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala

§ 1
Zmienić z dniem 1 listopada nazwę gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie instytucji kultury z dotychczasowej: Miejska Galeria Sztuki „Extravagance” na Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.

§ 2
Przenieść z dniem 2 grudnia siedzibę instytucji kultury z budynku w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 39 do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 2.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Tomasz Bańbuła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 921/L/02
Podmiot udostępniający informację:41-211 Sosnowiec, ul. Zamkowa 2
Informację opublikował:Jolanta Skorus
Data publikacji:10.03.2005 11:58
Informację aktualizował:Jolanta Skorus
Data aktualizacji:10.03.2005 11:58