Uchwała Nr 163/XVII/91

­

Uchwała Nr 163/XVII/91

Rady Miejskiej w Sosnowcu
Z dnia 7 listopada 1991 r.
W sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Miejska Galeria Sztuki

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 oraz art. 9 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16 poz. 95 z późn. zmianami/ art. 16 ust.2 pkt 1 i art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe / Dz.U. Nr 4 poz. 18/ - Rada Miejska w Sosnowcu


uchwala

§ 1

Powołać zakład budżetowy – Miejska Galeria Sztuki z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja nr 39, który prowadzić będzie działalność w/g statutu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Witold Ślęzak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 163/XVII/91
Podmiot udostępniający informację:41-211 Sosnowiec, ul. Zamkowa 2
Informację opublikował:Jolanta Skorus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.03.2005 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.03.2005 11:54 Utworzenie dokumentu. (Jolanta Skorus)